บริษัท ภูเก็ต เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด Phuket Pest Control Service Co., Ltd.

081-9795052 081-8954387 076-513079

สาระน่ารู้ "ตัวเรือด"

ความรู้เกี่ยวกับตัวเรือด ตัวเรือดที่มักพบในประเทศไทย คือ สายพันธุ์ Cimex lectularius และ Cimex hemipterus โดยจะพบได้ง่ายในห้องพักอาศัยที่ใช้ร่วมกัน หรือเป็นที่สาธารณะ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน โซฟา โรงแรม หรือโรงภาพยนตร์ แต่ก็สามารถพบในบ้านพักอาศัยได้เช่นกัน เนื่องจากตัวเรือดจะเข้ามาในบ้านพร้อมกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า หรือสิ่งของอื่นๆ หากปล่อยให้ตัวเรือดเพศเมียเข้าบ้านได้เพียงตัวเดียว ก็อาจเกิดการระบาดได้

สัญญาณการระบาดของตัวเรือด ตัวเรือดมักซ่อนอยู่ในรอยร้าวหรือรอยแยก และออกมากินเลือดคนหรือสัตว์ในช่วงก่อนรุ่งสาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดตัวเรือดสามารถมองเห็นสัญญาณการระบาดของมันได้ง่าย ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนหรือขาดประสบการณ์ สัญญาณการระบาดของตัวเรือด มีดังต่อไปนี้

การป้องกันกำจัดเรือดต้องอาศัยวิธีการจัดการแบบผสมผสานจึงจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการทางกายภาพ ที่อาศัยความร้อนเป็นตัวกำจัดเรือด การใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยกำจัดตัวเรือดในบริเวณพรม หรือโซฟา แต่เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นเสร็จต้องกำจัดตัวเรือดที่อยู่ในถุงเก็บฝุ่นด้วยความร้อน หรือแช่ในน้ำละลายผงซักฟอกเข้มข้น นอกจากนี้การปรับสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวเรือดอย่างการลดความชื้นในพื้นที่ ยังเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้จำนวนตัวเรือดเพิ่มประชากรในพื้นที่ของเราได้อีกด้วย และสุดท้ายคงหนีไม่พ้นการใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเรือด สารเคมีที่เลือกใช้จะเป็นข้อจำกัดที่สำคัญแล้ว ขั้นตอนการจัดการตัวเรือดยังต้องอาศัยความละเอียดในการสำรวจสถานที่ และความละเอียดของการทำงานในแต่ละขั้นตอนด้วย