บริษัท ภูเก็ต เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด Phuket Pest Control Service Co., Ltd.

081-9795052 081-8954387 076-513079

สาระน่ารู้ "นก"

ความรู้เกี่ยวกับนก นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น ประเภทสัตว์ปีก ซึ่งในโลกนี้มีนกกว่า 9,000 ชนิด ในปี พ.ศ. 2536 มีการสำรวจนก ในประเทศไทย พบว่า มีนกอยู่ 915 ชนิด แต่ปัจจุบัน สำรวจเพิ่มเป็น 964 ชนิด ในจำนวนนกทั้ง 964 ขนิดนี้ บางชนิดได้สูญพันธ์ ไปจากธรรมชาติแล้ว บางชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพ

นักวิทยาศาสตร์ สัญนิษฐานว่า นกมีวิวัฒนาการ มาจากสัตว์เลื้ยงงาน เนื่องจากขุดค้นพบ ซากดึกดำบรรพ์ ของนกโบราณ อายุปรมาณ 135 ล้านปี ที่แคว้น บาวาเรีย ประเทศเยอรมันนี ที่มีลักษณะกึ่งสัตว์ปีก กึ่งสัตว์เลื้อยคลาน เรียกว่า อาร์คีออฟเทอริค

ลักษณะทางกายภาพ นกเป็นสัตว์ปีกที่มีกระดูกสันหลัง จัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น ที่มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน ที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือ ลำตัวเพรียว มีขนที่เรียกว่า fealther ปกคลุมร่างกายทำให้เก็บความร้อนได้ดี และมีเม็ดสีที่ทำให้ขนมีสีสันสวยงาม ส่วนขนบริเวณหางและปีกถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการบิน โครงร่างภายในของนกมีการดัดแปลงเพื่อช่วยในการบิน

โดยโครงกระดูกมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เพราะภายในมีลักษณะกลวงเป็นโพรง ในการหายใจของนกจะใช้ปอดที่ภายในมีระบบถุงลมที่พัฒนาดีมาก โดยถุงลมจะกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกายแม้กระทั่งในกระดูก ทำให้มีอากาศสำรองมากในขณะบิน ภายในร่างกายนกมีอุณหภูมิสูงทำให้เกิดกระบวนการเผาผลาญที่รวดเร็ว เช่น กินเร็ว ถ่ายเร็ว หายใจเร็ว นอกจากนี้ นกยังมีเสียงที่ไพเราะและมีนิ้วเท้า ขา ที่ดัดแปลงให้เหมาะแก่การจับกิ่งไม้ เดิน วิ่ง และว่ายน้ำ มีจงอยปาก (beak) แทนฟันในการบดอาหาร

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ นกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่จัดอยู่ใน Class Aves แยกออกเแป็น 2 พวก คือ

การดำรงชีวิตและอุปนิสัย นกมีพฤติกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมการหากิน นกส่วนใหญ่หากินเป็นคู่ เช่นนกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง ไก่ฟ้าหลังเทา นกเขียวคราม นกพญาไฟใหญ่ เป็นต้น รองลงมาได้แก่นกที่หากินเป็นฝูง เช่น นกเปล้าหน้าเหลือง ไก่ป่า นกจาบคาหัวส้ม นกเอี้ยง นกกะรางสร้อยคอใหญ่ เป็นต้น และที่พบน้อยที่สุดได้แก่นกที่หาดินแบบเดี่ยว เช่น นกแว่นสีเทา นกขุนแผนอกสีส้ม นกตะขาบดง นกกะปูดใหญ่ นกขมิ้นท้ายทอยดำ เป็นต้น นกแต่ละชนิดจะกินอาหารแตกต่างกัน เช่น พวกนกที่กินเนื้อ ได้แก่ พวกนกเค้าแมว เหยี่ยว นกอีเสือหัวดำ, พวกกินแมลง ได้แก่ พวกนกกางเขนบ้าน นกกระจิบ เป็นต้น พวกนกกินเมล็ดพืช ได้แก่ พวกนกเขาใหญ่ นกกระติ๊ดขี้หมู นกกระจาบ เป็นต้น พวกกินผลไม้ ได้แก่ พวกนกปรอดหัวโขน เป็นต้น นอกจากนี้ นกยังมีพฤติกรรมอื่นๆ อีก เช่น พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร การประกาศอาณาเขต การจับคู่เกี้ยวพาราสี การสร้างรังวางไข่ การเลี้ยงดูลูก ซึ่งนกถือเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญานของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูป้องกันลูก จะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการบินหาอาหารมาป้อนลูก นอกจากนี้ นกบางชนิดจำเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นเป็นประจำทุกปี เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไปเพื่อใปสู่ถิ่นที่มีอากาศอบอุ่นและมีอาหารสมบูรณ์มากกว่า เช่น พวกนกนางนวล นกนางแอ่นบ้าน นกเขียวคราม นกพญาไฟใหญ่ เป็นต้น

บทบาทในระบบนิเวศ นกเป็นหน่วยหนึ่งของระบบนิเวศ (ecosystem) หากไม่มีนก ระบบนิเวศก็จะไม่ต่อกันเป็นลูกโซ่ แม้ว่าระบบจะเดินไปได้แต่ก็ไม่สมบูรณ์ นกเป็นตัวเชื่อมต่อขบวนการของระบบนิเวศให้สมบูรณ์ อาทิเช่น วงจรของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (co2 Cycle) อันเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงของพืช นกเป็นตัวการในการผสมพันธุ์และกระจายพันธุ์พืช เพราะเมื่อนกกินเมล็ดพืช ผลไม้แล้วเวลาที่นกถ่าย เมล็ดพืชจะงอกแพร่พันธุ์จากพื้นที่ป่าหนึ่งไปสู่พื้นที่อีกป่าหนึ่ง หรือแม้แต่นกยังเป็นตัวช่วยควบคุมและกำจัดแมลง ตัวหนอน ซึ่งเป็นศัตรูต่อไม้ในป่าและพืชผัก ผลไม้ต่างๆ นกส่วนใหญ่กินแมลงเป็นอาหาร จึงมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในการควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรที่สำคัญ

สืบเนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดจากนกต่างๆ ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และในบางแห่งนกต่างๆ ได้เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคาร สินค้า และผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังสร้างความสกปรกให้-แก่บริเวณอาคารและสถานที่ รวมถึงเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ มาสู่มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง ตัวอย่างเช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี, โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน, โรคปอดบวม, โรคกาฬหลังแอ่น, โรคไข้หวัดนก รวมถึงโรคภัยที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อรา, ตัวไร, พยาธิ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากได้รับเชื้อดังกล่าวแล้ว อาจรักษาไม่หายและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

การป้องกันภัยอันตรายและแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากนก ทางบริษัทจึงได้รับไล่นก กำจัดนก ป้องกันนก เช่น นกพิราบ นกกระจอก แก้ปัญหาจากนกและสัตว์รบกวนต่างๆด้วยวิธีผสมผสาน แบบบูรณาการ แก้ปัญหาได้อย่างถาวร ด้วยเครื่องและอุปกรณ์ไล่นก ไม่ว่าจะเป็น ตาข่ายกันนก เจลไล่นก ระบบไฟฟ้าไล่นก หนามกันนก สินค้าที่ใช้เป็น สินค้ามาตรฐานส่งออก สารเคมี : ใช้เจลในการไล่นก ระบบไฟฟ้า หนามกันนก ตาข่าย การบริการไล่นก ปลอดภัย ไร้ผลกระทบ ได้ผลทันที รับรองผล 100% พร้อมรับประกัน 2 ปี