บริษัท ภูเก็ต เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด Phuket Pest Control Service Co., Ltd.

081-9795052 081-8954387 076-513079

สาระน่ารู้ "เห็บ"

เห็บหมา (Dog Tick) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Rhipicephalus Sanguineus 

ลักษณะทางกายภาพ - มีสีน้ำตาลเเดง
- มีรูปร่างเรียวยาว

วงจรชีวิต เห็บหมาจะเปลี่ยนเหยื่อทั้งหมด 3 ครั้ง แต่ละครั้งจะเกิดในช่วง 3 ระยะของการเติบโต (ระยะตัวอ่อน ระยะดักแด้ และระยะโตเต็มวัย)